Latest News:

Democratic National Convention: What to watch for at Biden’s nomination party -

Monday, August 17, 2020

Republicans dismiss Trump proposal to delay election -

Thursday, July 30, 2020

Obama calls filibuster ‘Jim Crow relic,’ backs new Voting Rights Act bill -

Thursday, July 30, 2020

Donald Trump suggests delay to 2020 US presidential election -

Thursday, July 30, 2020

US teenager wins $3m playing computer game Fortnite -

Sunday, July 28, 2019

Dozens of mourners ‘killed by Boko Haram’ at a funeral in north Nigeria -

Sunday, July 28, 2019

Dan Coats, Trump’s top intel official, to depart White House -

Sunday, July 28, 2019

Donald Trump’s power dynamic with Nancy Pelosi will be on full display at the State of the Union -

Tuesday, February 5, 2019

Pennsylvania poll: Clinton up by 9 points – QuestCinq.com -

Thursday, July 28, 2016

Your Ports!! – QuestCinq.com -

Wednesday, July 13, 2016

In shadow of Brexit, NATO considers Russian deterrence – QuestCinq.com -

Wednesday, July 6, 2016

Italy vs Spain,England vs Iceland; Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays – QuestCinq.com -

Monday, June 27, 2016

Foreign diplomats voicing alarm to U.S. officials about Trump – QuestCinq.com -

Monday, March 7, 2016

Trump grants press credentials to ‘pro-white’ radio show host – QuestCinq.com -

Wednesday, March 2, 2016

Supreme Court rejects Arizona sheriff’s appeal on immigration – QuestCinq.com -

Tuesday, January 19, 2016

Hawking: Humans at risk of lethal ‘own goal’ – QuestCinq.com -

Tuesday, January 19, 2016

ObamaCare supporters see wall of resistance cracking in South – QuestCinq.com -

Saturday, November 21, 2015

Attaque revendiquée par l’EI au Bangladesh: un mort et 80 blessés -

Saturday, October 24, 2015

Russia says wants Syria elections, ready to help Free Syrian Army -

Saturday, October 24, 2015

Hillary Clinton calls Republican’s impeachment vow ‘pathetic’ -

Saturday, October 24, 2015

Haiti: Piblikasyon Sondaj Jiye 2013!

QuestCinq.com/Sondage Juillet 2013

QuestCinq.com fè sondaj pou mezire nan ki mezi sosyete a enplike nan avansman tèt li, nan jan l wè moun li chwazi yo ak tout lòt moun ki enplike nan la vi sosyal peyi a. Kesyon yo poze nan Lang Kreyòl Ayisyen pou evite tout diskriminasyon. Yonn nan premye responsabilite nou se pou poze kesyon epi piblye rezilta yo.

Pami peyi nan rejyon Karayib la ak Amerik Latine, Ayiti ap viv yon peryòd espesyal, espesyalman nan jan otorite yo ak sosyete sivil la anbrase nouvo lide kap brase avèk nouvèl alyans kap fèt nan zòn nan. Sondaj la montre konpòtman sa yo kapab si yo pa gentan genyen gwo konsekans sou jan Ayiti fè biznis ak patnè l yo.

Pou w konnen si yon peyi fonksyonèl fòk ou konnen kijan santé La Jistis ye nan peyi sa a, sitwayen yo bay opinyon yo sou La jistis.

Nan sondaj sa a, nou mande sitwayen yo opinyon yo sou: Palman an ak eleksyon, pati politik opozisyon yo, Prezidans lan, gouvenman an, koripsyon, diplomasy san n pa blye fòs L’ONU yo ak ki wòl politik patisipan yo ta renmen moun ki genyen doub nasyonalite yo jwe nan peyi D’Ayiti.

Repons pou majorite kesyon yo se Wi oubyen Non!

Pou Palman Ayisyen an ak eleksyon, QuestCinq.com anrejistre rezilta sa yo:

-Depite ak Senatè yo koute sitwayen tankou ou menm ‘plizyè dizèn milye dola’ Ameriken chak mwa. Eske ou panse yo travay pou sa ? Wi    Non

Wi 33%
Non 67%

-Chwazi yonn. Ou panse Palmantè Ayisyen yo:

 a) Konpetan   b)enplike nan kòripsyon   c)ap travay nan enterè senp sitwayen tankou ou menm

A 15%
B 65.65%
C 18.4%

-Ou dakò ak jan Senatè depatman an ( Lucas StVil ak Melius Hyppolite) ap fonksyone? Wi  Non

Wi 29%
Non 71%

-Ou dakò ak jan Depite sikonskrisyon kote wap viv la fè djob li ?  Wi   Non

Sikonskripsyon Wi Non
Port de Paix : Amyot   Francois 57% 43%
Bassin B./Chansolme:   Pierre Matin T. 33% 67%
La Tortue: Acilus GrosNegre 54% 46%
Saint-LN/Anse aFoleur:   Louis Marie 31% 69%
Jean-Rabel: Johnson Dieujuste 46% 54%
Mole St Nicolas: Elourne   Doreus 49% 51%
Bombard/Baie de Henne:   Jusclaire Dorgil 17% 83%

-Si eleksyon yo tap fèt Jodi a pou kiyès ou tap vote kom Senatè?*

Evaliere Beauplan 31%
Lucas StVil 13%
Laurant Bauge 7%
Melius Hyppolite 5%
Autres 41.8%

-Eske wap vote pou moun ki enplike nan koripsyon nan peyi a? Wi   non

Wi 18.5%
Non 81.4%

 

QuestCinq mande sitwayen yo si yo apwouve oubyen dezapwouve jan pati politik opozisyon yo ap feraye nan peyi a. Men repons yo:

-Eske w ou aprouve jan pati politik opozisyon yo ap fonksyone nan peyi a ? 

Wi 23%
Non 67%
Mpakonnen 10%

 

QestCinq.com kesyone sitwayen yo sou kandida ak Prezidan Michel J. Martelly, plis jesyon gouvenman Lamothe/Martelly nan peyi a.  Repons yo:

-Kandida Martelly te di li reprezante chanjman, ou santi  chanjman an nan peyi a ?**

Wi 59%
Non 41%

-Ou dakò an jan Prezidan Martelly ap dirije peyi a? Wi  Non

Wi 54%
Non 46%

-Chwazi yonn nan 2 chwa sa yo, mwen kwè nan yon:

1) gouvènman ki genyen anpil Minis ak gwo zotobre kap depanse lajan leta jan yo vle.

2) gouvènman redwi kap bay peyi a sèvis avèk transparans nan respè la lwa.

1 42%
2 58%

-Gouvènman la pou kreye kondisyon tankou wout, bay sekirite, mete limye elatriye pou moun ki genyen lajan nan peyi a ak a letranje ka vi n kreye travay. Ou wè gouvenman Ayiti a fè sa ? Wi   non

Wi 44%
Non 56%

-Moun ap mouri nan zafè kidnaping, pa genyen travay,koripsyon nan leta, pouvwa anplas la pa pale ak pati politik yo ak lòt sektò yo pou solisyon.Ou dakò ? Wi  Non

Wi 26%
Non 74%

-Eske w panse genyen moun kapè kòripsyon nan gouvènman Martelly/Lamothe la ? Wi   Non

Wi 78%
Non 22%


-Pi Gwo chèf nan peyi yo depanse “$20 mil dola US pa jou kòm frè pou yo al pase vakans prive nan peyi etranje”.
Prezidan an ak tout Premye Minis Pran Avyon pati ase souvan, ou dakò ak yo ? Wi  Non

Wi 18.5%
Non 81.5%

 

 

QuestCinq.com konsidere La Jistis tankou yon mirwa pou sosyete a, men NOT sitwayen yo pou la Jistis:

-Ou dako ak jan la jistis ap travay nan peyi a? WI non

Wi 14%
Non 86%

 

QuestCinq.com ap cheche konnen kiyès sitwayen yo wè kòm lidè nan peyi a, nou mande:

Lè w gade nan tout peyi a nan tout sektè: Kimoun ou wò kòm lidè nan Peyi a?***

Michel J. Martelly 40%
Jean-Claude Duvalier 16%
Jean-bertrand Aristide 14.5%
Autres 29.4%

 

QuestCinq.com enterese nan DIPLOMASY AYISYENN NAN pou sa nou ta renmen konnen ki peyi ki pi enpòtan pou Ayiti sou plan ekonomik ak politik. An Oktòb 2010 QuestHaiti te fè yon sondaj e nou te poze menm kesyon an, 76% moun te di se USA e sèlman 9% te chwazi Venezuela! An me-jen 2013 nou poze men kesyon an ak menm lis la, MEN REPONS YO:

-Pami Peyi sa yo kiyès ou panse ki pi enpòtan pou Ayiti sou plan politik ak ekonomik: Sendomeng, Kanada, Venezyela, La Frans, Kiba, Etazini:

Sendomeng 1.7%
Kanada 3.6%
Venezyela 38.7%
La Frans 1.4%
Kiba 12.6%
Eta Zini 41.8%

 

QuestCinq.com mande sitwayen yo,yon kesyon sou fòs L’UNU yo an Ayiti:

Fòs L’ONU yo te vini aprè depa Aristide an 2004, genyen prev ki montre yo menm pote kolera nan peyi a, ou pata renmen we yo ranplase pa yon fòs Ayisyenn? Wi  non

Wi 70%
Non 30%

-Moun ki genyen doub nasyonalite yo, ke n rele Diaspora a, jwe gwo wòl nan ede fanmi ak zanmi an Ayiti, eske w ta renmen we yo okipe pòs politik tankou Depite ak Senatè nan peyi a? Wi   non

Wi 26%
Non      74%

 

*Se sitwayen yo ki di ki moun yo santi ki ka vi n Senatè, depi yon moun pa fè omwens 5% li tonbe nan kategori AUTRES

**Sikonskripsyon Pòd Pè, chanjman, Selman 46% satisfè aloske 54% pa santi chanjman kandida Martelly te di lap pote a.

*** Menm fomil ki itilize nan *, si yon moun pa fèomwens 5% Non ou pap parèt, li tonbe anba AUTRES

———————————————————–

 

QC Metod pou sondaj sa a

Rezilta yo sòti nan entèviou fas a fas ki fèt soti 11 me pou rive 5 jen 2013. 932 sitwayen chwazi pa aza, laj 18tan pou piti reponn kesyon yo nan 10 Komin Nòdwès. Echantiyon moun ki reponn kesyon yo nan chak sikonskripsyon elektoral reprezante pousantaj elektoral li nan elektora depatman an. Preske tout patisipan yo deklare yo genyen kat elektoral. 51% fanm e 49% gason sete sa n te espere kòm patisipan?

Pou rezilta yo ak kantite moun ki patisipe yo, yon moun ka di, a 95% konfidans ke maj ere pou sondaj sa a se +/-3%.

Nou dwe sonje, an plis: ‘sampling error’, jan mo yo ranje ak lòt difikilte Pratik nan pwosesis sondaj ka rantre lòt erè oubyen prejije/pasyalite nan rezilta rechèch piblik opinion.

QuestCinq.com se yon enstitisyon endepandan ki pap fè pwopagann pou okenn sektè (andedan oswa deyo Peyi D’Ayiti). QC fe rechèch e piblye  yo pou avansman sosyete a menmjan ak tout lòt sosyete ki nomal fè pou avansman demokrasy ak pwogè.

QC kapab fè rechech pou patikilye (sektè prive oubyen piblik). Men li pap piblye yo paske se kontra prive. Kòm enstitisyon endepandan QC ouvè pou travay  ak tout sektè.Kontakte www.QuestCinq.com sou metòd travay li.

QC pat pwopoze okenn Non sitwayen, se patisipan  yo ki bay Non moun, Non yo parèt nan rezilta yo. WWW.QuestCinq.com

 

Si w genyen kesyon oswa yon komantè email oubyen rele nan:

Info@QuestCinq.com

561-594-2307

 

Comments are closed.

Yahoo! Status Checker by Techya