Latest News:

Democratic National Convention: What to watch for at Biden’s nomination party -

Monday, August 17, 2020

Republicans dismiss Trump proposal to delay election -

Thursday, July 30, 2020

Obama calls filibuster ‘Jim Crow relic,’ backs new Voting Rights Act bill -

Thursday, July 30, 2020

Donald Trump suggests delay to 2020 US presidential election -

Thursday, July 30, 2020

US teenager wins $3m playing computer game Fortnite -

Sunday, July 28, 2019

Dozens of mourners ‘killed by Boko Haram’ at a funeral in north Nigeria -

Sunday, July 28, 2019

Dan Coats, Trump’s top intel official, to depart White House -

Sunday, July 28, 2019

Donald Trump’s power dynamic with Nancy Pelosi will be on full display at the State of the Union -

Tuesday, February 5, 2019

Pennsylvania poll: Clinton up by 9 points – QuestCinq.com -

Thursday, July 28, 2016

Your Ports!! – QuestCinq.com -

Wednesday, July 13, 2016

In shadow of Brexit, NATO considers Russian deterrence – QuestCinq.com -

Wednesday, July 6, 2016

Italy vs Spain,England vs Iceland; Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays – QuestCinq.com -

Monday, June 27, 2016

Foreign diplomats voicing alarm to U.S. officials about Trump – QuestCinq.com -

Monday, March 7, 2016

Trump grants press credentials to ‘pro-white’ radio show host – QuestCinq.com -

Wednesday, March 2, 2016

Supreme Court rejects Arizona sheriff’s appeal on immigration – QuestCinq.com -

Tuesday, January 19, 2016

Hawking: Humans at risk of lethal ‘own goal’ – QuestCinq.com -

Tuesday, January 19, 2016

ObamaCare supporters see wall of resistance cracking in South – QuestCinq.com -

Saturday, November 21, 2015

Attaque revendiquée par l’EI au Bangladesh: un mort et 80 blessés -

Saturday, October 24, 2015

Russia says wants Syria elections, ready to help Free Syrian Army -

Saturday, October 24, 2015

Hillary Clinton calls Republican’s impeachment vow ‘pathetic’ -

Saturday, October 24, 2015

Dosye Parquet Pòd Pè : Grèv, akizasyon, kisa ki verite?

QuestCinq.com

JW Simon

Nou pale avèk Dwayen Tribinal sivil la Mèt Wilbert M. Jose

Jistis paralize, Avoka yo reklame depa Komisè an chèf la yon bò. Yon lòt bò komisè an chef la jwenn gwo benediksyon popilasyon an ki di Komisè an chef la Met Rene Francisco« pap fè yon pa kita ni yon pa nago ». Yon Avoka ke n pa genyen pèmisyon pou site non l, di Avoka grevis yo pèdi batay la nan opinyon piblik la, men li ajoute pa genyen Tribinal san Avoka.

Pandanstan pòt la jistis rete fèmen nan Nodwès. An jeneral menm nan mitan sosyete a genyen viktim, pa ekzanp prizonye ki ta dwe kite prizon oswa akize kita dwe parèt devan jij natirèl yo…

Pwiske tribinal la afekte QuestCinq.com te pale avèk Dwayen Tribinal la Mèt Wilbert M. Jose.

JWS : Dwayen depi plizyè jou yon kantite Avoka nan Bawo Pòd Pè a ap fèmen Parquet a, kòman sa aftekte aktivite yo nan Tribinal wap dirije ?

WMJose : Li aftekte bon mach aktivite yo nan plizye sans, menm si Parquet a ak Tribinal se 2 antite diferan.

1)     Pandan epòk sa a, Tribinal la te planifye pou l fè 3 seyans penal panal pa semen, yon fason pou n te ka pèmèt akize kap tann la jistis deside sou ka yo depi kek tan. Mwen te pran òdonans nan sans sa a, pou pèmèt nou ede redwi popilasyon kaseral la, byenke lwa a  di yon seyans pènal pa semen. Jij yo menm deside tande plizyè ka pa jou.

2)     Pa ekzanp, nan semen nan, genyen 2 moun kite kondane, tan pou yo te kite prizon an sete jedi 15 Dawou 2013, le m aprann sa, mwen kontakte komisè a pou l fè sa la lwa mande nan ka yo.

Jij yon nan Tribinal dispoze pou tande plizyè ka pa jou pou pèmèt nou reponn ak bezwen kominote a. Kriz sa a bloke aktivite Tribinal la.

JWS : Kòm administratè Tribinal eske ou pale ak otorite konsène yo pou solisyone pwoblèm ki eklate ant Avoka grevis yo ak Komisè an chèf la ?

WMJose : Mwen pale ak Prezidan CSPJ a ak Ministè la Jistis (direktè jeneral Ministè la jistis ki rapote rezilta konvesasyon bay Minis lan sou kesyon an). Sou plan lokal, mwen pale ak direktè PNH la, Batonye a ak plizyè lòt responsab ki enplike nan cheche rezoud pwoblèm sa a. Jan mwen di w déjà a, Jij yo nan Tribinal la te déjà prè pou travay konnye se tann nap tann sityasyon an debloke pou Tribinal la ka travay nòmalman. Mwen swete l rezoud san pèdi tan.

JWS : Komisè an chèf la di la jistis Pòd Pè genyen yon dosye kipa fini sou sibtiti komisè Kelly Dubreus. Dwayen, kisa ou ka di QC sou sa ? Anplis nan ki nivo dosye Saint-Aubin Michel la ye?

WMJose : Mwen pa la, pou m pale sou dosye enstriksyon ap trete kòm Dwayen. Kite m di w, kòm Dwayen, lè m fi n bay, yon jij yon dosye mwen ka toujou mande enfòmasyon sou kijan dosye a ap mache.

Pou m reponn kesyon ou poze yo : Wi genyen yon dosye kote yo te akize Mèt Kelly Dubreus nan Tribinal la.

Nan ka dosye sou lanmò Saint-Aubin Michel la :

1)     Nan yon premye tan, te genyen 4 akize nan prizon aprè enstriksyon 2 nan yo te jwenn liberasyon yo, 2 lòt akize yo tapral nan jijman. Nan sans sa a, sete yon dosye kite fini (pou enstriksyon).

2)     Men, pandan preparasyon tap fèt nan sans sa a, yo vini arête yon lòt sispèk konsa tout pwosesis la rekomanse. Se la nou ye sou ka Saint-Aubin Michel la nan moman an.

JWS : Dwayen Tribinal la genyen ase Jij pou l bay sèvis a kominote a? Nan konbyen tan ou panse kriz Parquet a ap rezoud?

WMJose : Wi paske Tribinal pat janm genyen kantite Jij nou genyen pandan map pale avek ou la a. Mwen swete pwotagonis yo ak otorite konsène yo jwenn yon mwayen pou rezoud li pandan pwochenn 72 è kap vini yo (pendant les prochaines 72 heures si possible).

Demach pou jwenn Batonye Avoka Nòdwes yo pa pote fri. Nap kontinye efò yo pou pale ak tout moun ki konsène nan kriz sa a, tankou non Depite Amyot L. Francois ke non l site nan dosye lanmò Saint-Aubin Michel la, nan enteviou nou te genyen ak Komisè an Chef Parquet a Met Rene Francisco (…) QC

Jean-W. Simon

Comments are closed.

Yahoo! Status Checker by Techya